එළවලු මිළ පහළට

පසුගිය දිනවල ඉතා ඉහළ අගයක් ගත් වෙළෙඳපොළේ එළවලු මිළ ගණන් ඉතා සීඝ්‍රයෙන් පහළ යමින් පවතින බව පාරිභෝගිකයෝ පවසති.

ඒ අනුව ඉතා ඉහළ මිළකට අළෙවි වූ කැරට්, බොංචි, ගෝවා, මාලු මිරිස් ඇතුලු එළවලු  මිල ගණන් තවදුරටත් ශීඝ්‍රයෙන් පහළ බසිමින් පවතින බවත් ඔව්හු පවසති.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය වෙළෙඳපොළේ කැරට් කිලෝවක් රුපියල් 400 කට  ත් අතර මිළකටත්  බොංචි කිලෝවක් රුපියල් 400 කටත්, ගෝවා 450 කටත්, තක්කාලි 320 කටත්, ලීක්ස් 300 කටත්, මාලු මිරිස්  600 කටත්, වම්බටු 250 කටත්, බීට්රූට් 500  කටත්, පතෝල 220 කටත්,වැටකොලු 190 කටත්  කරවිල 450 කටත්,  බන්ඩක්කා 160 කටත් අමුමිරිස් 600 කටත්, දෙහි 200 කටත් අලෙවි වන බව පාරිභෝගිකයෝ කියති.

මේ අතර කොළඹ මැනිං වෙළදපොලේ  බොංචි කිලෝවක් රුපියල් 300කටත්,  කැරට් කිලෝවක් රුපියල් 300කටත්, ගෝවා කිලෝවක් රුපියල් 320කටත්, තක්කාලි කිලෝවක් රුපියල් 300 කටත්, වම්බටු කිලෝවක් රුපියල් 150 කටත්, වට්ටක්කා කිලෝවක් 250 කටත්, දෙහි කිලෝවක් රුපියල් 150 කටත්, අමුමිරිස් කිලෝව රුපියල් 300 කටත් අලෙවි වන බව පාරිභෝගිකයෝ කියති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *