එල්.පී. ගෑස් ප්‍රමිතිය සම්බන්ධයෙන් ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගමෙන් නිවේදනයක්

යම් යම් අවස්ථාවල දී එල්.පී. ගෑස් සම්බන්ධව සිදුවූ අනතුරුවලට ආශ්‍රිතව ගෑස් ටැංකි පිපිරී යාමෙන් සිදුවූ අනතුරු ලෙස නම් කරනු ලැබූවද ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ කිසිදු තැනක එල්.පී. ගෑස් ටැංකි පිපිරීමෙන් සිදු වු අනතුරු කිසිවක් සිදුව නැති බවත් බොහෝ විට සිදුව ඇත්තේ එල්.පී. ගෑස් සම්බන්ධව පාරිභෝගිකයන්ගේ නොදැනුවත්භාවය නිසා හා විවිධ අවිධිමත් භාවිතයන් නිසා සිදුවුනු අනතුරු බවත් ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම පවසයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම නිකුත් කළ සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

මාධ්‍ය නිවේදනය – නොවැම්බර් 25, 2021

එල්.පී. ගෑස් වල ප්‍රමිතිය, මෙරටට ගෑස් ආනයනය කරන ආයතනයක් ලෙස ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම මගින් ඇතිකරගත් නිර්ණායකයන්ට අනුව සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති සම්මතයන්ට අනුව පවත්වාගෙන යනු ලබයි. ”බාල ප්‍රමිති” යනුවෙන් මාධ්‍යන්ගෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන ආකාරයේ ගෑස්, එල්.පී. ගෑස් සමාගම් විසින් වෙළඳපොළට කිසි විටකත් නිකුත් කර නොමැත. ප්‍රොපේන් වැඩිවීම නිසා පරිභෝජනය වැඩි වී පාරිභෝගිකයාට අලාභයක් සිදු වන බවක් මාධ්‍යන්ගේ සඳහන් කර තිබුණද එම ප්‍රකාශනයේද සත්‍යතාවයක් නොමැත. ප්‍රොපේන් සහ බියුටේන් වල තාක්ෂණික තොරතුරු අධ්‍යනය කරන්නෙකුට එය මැනවින් වටහා ගත හැක.

එල්.පී. ගෑස් වල දල සංයුතිය 30% – 70% අතර වන ආසන්න පරාසයේ ප්‍රමාණයන්ගෙන් භාවිතා කරනුයේ ශ්‍රී ලංකාව අදාළ උෂ්ණත්ව කලාපය අනුවය. හිම මිදෙන සීත රටවල සියයට සියයක්ම ප්‍රොපේන් බොහෝවිට භාවිතා කරනු ලබයි. ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම විසින් භාවිත කරනු ලබන ගෑස් වල දළ සංයුතිය ප්‍රොපේන් / බියුටේන්: 30% / 70% යන පරාසයේ අනුපාතයන් තුල වෙයි. ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය නිකුත් කර ඇති සම්මතයන් උල්ලංඝනය කරමින් එල්.පී. ගෑස් වල ප්‍රමිතිය වෙනස් කර ඇති බවට කෙරෙන මාධ්‍ය ප්‍රකාශන වල කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැත.

එල්.පී. ගෑස් වල අඩංගු සංයෝග වල සංයුතීන් සහ පීඩනය යනාදී ගුණාංග අර්ථ දැක්වීම සහ පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යාම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය සහ අදාල අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනයන්ගේ කාර්යභාරය වෙයි.

මාධ්‍ය හරහා යම් යම් අවස්ථාවල එල්.පී. ගෑස් සම්බන්ධව සිදුවූ අනතුරු වලට ආශ්‍රිතව ගෑස් ටැංකි පිපිරී යාමෙන් සිදු වූ අනතුරු ලෙස නම් කරනු ලැබුවද ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ කිසිදු තැනක එල්.පී. ගෑස් ටැංකි පිපිරීමෙන් සිදු වූ අනතුරු කිසිවක් සිදුව නැත. බොහෝ විට සිදුව ඇත්තේ එල්.පී. ගෑස් සම්බන්ධව පාරිභෝගිකයන්ගේ නොදැනුවත්භාවය නිසා හා විවිධ අවිධිමත් භාවිතයන් නිසා සිදුවුනු අනතුරුය.

ගෑස් සිලින්ඩරයක් යනු බෝම්බයක් යන සංකල්පයක් යම් යම් මාධ්‍ය විසින් සහ යම් යම් පුද්ගලයන් විසින් ප්‍රසිද්දියට පත් කරනු ලැබුවද එය වැරදි සංකල්පයකි. මේ බව එල්.පී. ගෑස් වල හැසිරීම පිළිබඳ දන්නා තාක්ෂණික විද්වතුන් දන්නා කරුණකි.

එල්.පී. ගෑස් සම්බන්ධව සිදුවන ගෘහස්ත සහ වාණිජ ස්ථානවල අනතුරු වලට මූල හේතූන් එම ස්ථානවල සිදු වී ඇති ගෑස් භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් නොවන දැනුම සහ එයින් හේතුවී ඇති අවිධිමත් භාවිතයන් බව ගෑස් සමාගම් සහ අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන වල විමර්ශන වලින් හෙළි වී ඇත

ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම හා අනෙකුත් ගෑස් සමාගම් විසින් පාරිභෝගිකයා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මඟින් සහ පත්‍රිකා බෙදා හැරීමෙන් යනාදී කටයුතු වලින් ආරක්ෂාකාරී එල්.පී. ගෑස් පරිභෝජනයත් සඳහා ජනතාව යොමු කිරීමේ සේවයක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

අදාල රාජ්‍ය ආයතන සහ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන මෙම දැනුවත් කිරීම් කටයුතු සඳහා විධිමත් සැලසුමක් අනුව ක්‍රියාකරන්නේ නම් එය සමාජයට හිතකර වන අතර ගෑස් සම්බන්ධව සිදුවන අනතුරුවලින් සමාජය බේරාගැනීමට මහඟු දායකත්වයක් වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *