එයාර්ටෙල් සිය 2G, 3G ජංගම දුරකථන ජාලය ජුනි 24 වන විට වසා දැමීමට තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව (TRCSL) භාරතී එයාර්ටෙල් ලංකා (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් (එයාර්ටෙල්) වෙත ඔවුන්ගේ 3G ජංගම දුරකථන ජාලය 2022 ජුනි 24 වන දින වන විට වසා දැමීමට අවසර ලබා දී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ නිවේදනයක් TRCSL නිල වෙබ් අඩවියේ පළ විය.

3G ජාලය වසා දැමීමෙන් පසු, 2G සහ 3G සක්‍රීය ජංගම දුරකථන පමණක් භාවිතා කරන එයාර්ටෙල් ග්‍රාහකයින්ගේ 3G සම්බන්ධතාවය ජාලය වසා දැමීමේ නියමිත දිනට පසු ස්වයංක්‍රීයව විසන්ධි වන බව කොමිසම පවසයි.

“3G වසා දැමීම මූලික වශයෙන් අදහස් කරන්නේ වඩා හොඳ වේගයක් සහ ධාරිතාවක් ලබා දෙන 4G සේවා යෙදවීමට පවතින සංඛ්‍යාත භාවිතා කිරීමටයි. වසා දැමීම හේතුවෙන් සංක්‍රාන්ති කාලය අවසානයේ අත්විඳිය හැකි සේවා බාධා කිරීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා මාස 15 ක කාලසටහනක් Airtel වෙත ලබා දී ඇත. ඔවුන්ගේ 3G ජාලය,” නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ඒ අනුව පහත සඳහන් කොන්දේසි වලට යටත්ව සංක්‍රාන්ති අවධියේදී තම 3G ග්‍රාහක පදනමෙන් අවම වශයෙන් 90%ක් තම 4G ජාලයට අවශෝෂණය කර ගැනීමට Airtel බැඳී සිටී.

එබැවින්, 3G වසා දැමීමට පෙර 4G ජාලයට සංක්‍රමණය වීමට එයාර්ටෙල් ග්‍රාහකයින් දිරිමත් කිරීම සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර පවත්වන ලදී.

වාරික පදනම මත සහනදායී මිලකට එහි 3G ග්‍රාහකයින් සඳහා 4G ජංගම දුරකථන ලබා දීමට සෑම උත්සාහයක්ම ඉල්ලා සිටින්න.

එවැනි විවිධ ප්‍රවර්ධන මාලාවක්, පළමු මාස ​​හය සඳහා ආකර්ෂණීය තීරුබදු පැකේජයක් ලබා දීමෙන් සංක්‍රාන්තිය ධාවනය කරන්න එයාර්ටෙල් ග්‍රාහකයෙකු වන අතර ඔහු තවමත් 2G සහ 3G සක්‍රීය දුරකථනයක් පමණක් භාවිතා කරයි, සහනදායී කොන්දේසි යටතේ නව ජංගම දුරකථනයක් සමඟ 4G සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීමට ඔබට වහාම 780 කෙටි කේතය හරහා Airtel හා සම්බන්ධ විය හැක.

මෙම සහනය තමන්ට භුක්ති විඳිය හැක්කේ 2022 ජූනි 1 වැනිදා දක්වා පමණක් බව සැලකිල්ලට ගන්නා ලෙස TRCSL පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

එම කාල සීමාව තුළ 4G ජංගම දුරකථනයක් ලබාගැනීමේදී කිසියම් දුෂ්කරතාවයක් ඇති වුවහොත් කොමිසමට පැමිණිලි කරන ලෙසද එයාර්ටෙල් ග්‍රාහකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *