එක්ස් ප්‍රෙස් පර්ල් හානිය සම්බන්ධයෙන් වන්දි ඉල්ලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සිංගප්පූරුවේදී නඩුවක් ගොනු කිරීමට සැරසෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේ සිටියදී ගිනි ගැනීමකට ලක් වූ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව හේතුවෙන් පරිසර දූෂණයට වන්දි ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිංගප්පූරු වාණිජ අධිකරණයක් හමුවේ හෙට නඩුවක් ගොනු කිරීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

2021 මැයි 20 වැනි දින ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් ගිනිගෙන ගිලා බැසීමට පටන් ගත් එක්ස් ප්‍රෙස් පර්ල් සිංගප්පූරුව විසින් ධජය කරන ලදී. එය ශ්‍රී ලංකාවේ සංවේදී වෙරළබඩ පරිසරයට, ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන්ට සහ ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කර ඇති අතර සාගර ජීවීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මරාදමා ඇත.

නෞකාව ගිලී යාමෙන් පසු සිදුවූ පරිසර දූෂණයට වන්දි ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා එහි හිමිකරුවන්ට එරෙහිව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සඳුදා සිංගප්පූරු වාණිජ අධිකරණය හමුවේ නඩුවක් ගොනු කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *