එක්සත් ජනපද ග්‍රීන් කාඩ් ලොතරැයි ජයග්‍රාහකයින් ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

එක්සත් ජනපද ඉලෙක්ට්‍රොනික විවිධත්ව වීසා (DV) ලොතරැයියේ ප්‍රතිඵලය අද රාත්‍රියේ ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරේ.

ඇමෙරිකානු රජයට අනුව ප්‍රතිඵලය අද රාත්‍රී 9.30 ට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතයි.

යමෙකු DV ලොතරැයිය දිනාගෙන ඇත්දැයි බැලීමට, කෙනෙකුට www.dvlottery.state.gov වෙබ් අඩවියට ගොස් කෙනෙකුගේ තහවුරු කිරීමේ අංකය ඇතුළත් කළ යුතුය.

සුදුසුකම් ලත් ඇතුළත් කිරීම් අතරින් ජයග්‍රාහකයින් අහඹු ලෙස පරිගණකයෙන් අඳිනු ලැබේ. එක්සත් ජනපදයට ඓතිහාසික වශයෙන් අඩු සංක්‍රමණ අනුපාත ඇති රටවල විදේශිකයන් සඳහා වීසා ලබා ගත හැකිය.

2024 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා ලබා ගත හැකි විවිධත්ව වීසා 55,000 න් එකක් සඳහා ඔවුන් තෝරාගෙන ඇත්දැයි සොයා බැලීමට “තත්වය පරීක්ෂා කරන්න” නම් නිල් බොත්තමක් හරහා විදේශීය පුරවැසියන් ඔවුන්ගේ DV-2024 ප්‍රවේශ ලියාපදිංචියෙන් සුරකින ලද ඔවුන්ගේ අනන්‍ය තහවුරු කිරීමේ අංකය ඇතුළත් කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *