එක්සත් ජනපදයේ ඉගෙනුම ලබන මගේ පුතා ස්වේච්ඡාවෙන් මට උදව් කරා -අලි සබ්රි

විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි, ඔහු සමඟ එක්සත් ජාතීන්ගේ උත්සවවලට තම පුතා පැමිණීම පිළිබඳ මහජන විරෝධයට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, “සමාජ මාධ්‍යවල මතු වූ කනස්සල්ල දැකීමෙන්, මගේ පුතා ද්විපාර්ශ්වික රැස්වීම් කිහිපයකට පැමිණ සිටීම ගැන , මම පහත කරුණු දැක්වීමට කැමැත්තෙමි.

විදේශ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ ඉහළ මට්ටමේ කටයුතුවලට සහය වීමේ මගේ වගකීම්වලට අමතරව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ සහ වොෂින්ටන් ඩී.සී. හි මගේ සංචාරවලදී මම ඉල්ලා සිටින කාලසටහනක් පවත්වා ගෙන යමි. මෙම ගමනට මැදිහත්වීම් දහයක් සහ දේශන පැවැත්වීම, පොදු සිදුවීම් තුනක නියැලීම ඇතුළත් වේ. , සහ ද්විපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික රැස්වීම් රාශියකට සහභාගී වීම.

අමතර වැඩ ප්‍රමාණය සඳහා ගැඹුරු පර්යේෂණ, ලිවීම සහ සූක්ෂම සූදානම අවශ්‍ය වේ. අමාත්‍යවරුන්ට ඔවුන්ගේ යුතුකම් ඉටු කිරීමට සහාය වීම සඳහා, ගෙවන සහ ස්වේච්ඡා දායකයින් යන දෙඅංශයෙන්ම සමන්විත අමාත්‍ය කාර්යාංශයකින් අප සෑම කෙනෙකුටම ප්‍රතිලාභ ලැබේ. මගේ පුතා කාලයක් තිස්සේ මගේ ඉල්ලීම පරිදි තාවකාලික, ස්වේච්ඡා පදනමක් මත පර්යේෂණ සහකාර සහ කෙටුම්පත් ලේඛකයෙකු ලෙස මට සහාය වී ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සභා රැස්වීම අතරතුර, ඔහු දැනට එක්සත් ජනපදයේ සිය අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යන බැවින්, දින කිහිපයක් සඳහා ඔහුගේ කාලය සහ විශේෂඥ දැනුම ලබා දීමට ඔහු ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් විය. මෙම තීරණාත්මක කටයුතු සඳහා මා සූදානම් කිරීමට ඔහුගේ දායකත්වය මට උපකාර වූ බව පිළිගැනීමට මම සතුටු වෙමි. වැදගත්ම දෙය නම්, ඔහු වෙනුවෙන් විදේශ අමාත්‍යාංශය හෝ ශ්‍රී ලංකා රජය එක රුපියලක්වත් වියදම් කර නොතිබීම, ඔහු මෙම කටයුතුවලට සම්බන්ධ වීම සඳහා හෝ වෙනත් කිසිම අවස්ථාවක ය.

ඔහුගේ දායකත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වේච්ඡාවෙන් සිදු වූ අතර බදු ගෙවන්නාට කිසිදු පිරිවැයක් නොමැත. මහජනතාවට ඔවුන්ගේ නියෝජිතයින්ගෙන් වගවීම ඉල්ලා සිටීමට සෑම අයිතියක්ම ඇති බව මම තරයේ විශ්වාස කරන අතර ඔබේ දැනුවත් විනිශ්චය සඳහා කරුණු සැපයීමට මම කැපවී සිටිමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *