එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති Sheikh Khalifa bin Zayed අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති සහ අබුඩාබි පාලක අති උතුම් Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan මහතා මැයි 13 සිකුරාදා අභාවප්‍රාප්ත වූ බව ජනාධිපති කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

“UAE හි ජනාධිපති Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ගේ අභාවය පිළිබඳව ජනාධිපති කටයුතු අමාත්‍යාංශය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ, අරාබි සහ ඉස්ලාමීය ජාතියේ සහ ලෝකයේ ජනතාවට ශෝකය ප්‍රකාශ කරයි” යනුවෙන් Wam ප්‍රකාශයක් කියවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *