එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයත් මෙරට බලශක්තියට

එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ මෙරට තානාපතිවරයා සහ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා අතර පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සඳහා වන ආයෝජන අවස්ථා සහ උපාය මාර්ගික බලශක්ති සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආයෝජකයන්ට වඩාත් ආකර්ෂණීය මෙන්ම ගැළපෙන ආයෝජන අවස්ථා උදාකිරීම සඳහා වන ව්‍යාපෘති හදුනාගෙන, නව සුදුසු ආයොජන වෙනුවෙන් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙරටට ආරාධනා කිරීම සහ වැඩපිළිවලක් සකස් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ බවත් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය මේ වන විට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හා බලශක්ති සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් සීග්‍ර සංවර්ධනයක් ලබා ඇති බවත් අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *