උසස් පෙළ විභාගය තිබියදීත් ප්‍රාථමික පන්ති දිගටම

නියමිත අ.පො.ස උසස් පෙළ (උ/පෙළ) විභාගය තිබියදීත් ප්‍රාථමික පන්ති ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේදී පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

පසුගියදා අමාත්‍යාංශයේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ ලබන වසර තුළදී අතපසු වූ විෂයයන් සියල්ල අවසන් කර ඒ අනුව නිවාඩු කාලය අඩු කරන බවයි.

“තරුණ ජනගහනයට සාපේක්ෂව රටේ වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩිවීම නිසා රටට තවත් බරක් එකතු වෙනවා. මේ සියලු ගැටලු මඟහරවා ගැනීමට නම් නිසි ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති ඇතුළත් හොඳ පරිපාලන කළමනාකරණයක් තිබිය යුතුයි,” අමාත්‍යවරයා පැවසීය. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *