උත්සව අවසන් වනතුරු ලංගම, පෞද්ගලික බස් සේවා නොකඩවා…

අවුරුදු චාරිත්‍ර නිමවීමෙන් පසු තම ගම්බිම්වලින් කොළඹට පැමිණෙන ජනතාවගේ පහසුව සඳහා අද සිට විශේෂ බස් රථ සේවා ක්‍රියාත්මක බව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය (ශ්‍රී ලංගම) සහ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

අද සිට අඟහරුවාදා (අප්‍රේල් 18) දක්වා විශේෂ බස් සේවා ක්‍රියාත්මක බව ලංගම නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පණ්ඩුක ස්වර්ණහංස මහතා පැවසීය.

මගීන්ගේ අවශ්‍යතා සලකා බලා අවශ්‍ය නම් අමතර බස් රථ ලබා දෙන ලෙස සියලුම පළාත් පිටුවහල් කළමණාකරුවන්ට උපදෙස් දී ඇතැයි ස්වර්ණහංස පැවසීය.

මේ අතර, NTC අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිලාන් මිරැන්ඩා පැවසුවේ මගීන්ගේ පහසුව සඳහා විශේෂ බස් සේවා ඇතුළු පෞද්ගලික බස්රථ යොදවා ඇති බවයි.

ඒ අනුව සියලුම ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් සේවා කොළඹ මධ්‍යම බස් නැවතුම්පළෙන් සහ බැස්ටියන් මාවත බස් නැවතුම්පොළෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *