උණුසුම් කාලගුණය හේතුවෙන් තම සතුන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස මිල්කෝ සමාගම ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින උණුසුම් කාලගුණය හේතුවෙන් තම සතුන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස දේශීය කිරි නිෂ්පාදකයෙකු වන මිල්කෝ පුද්ගලික සමාගම ගව ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මිල්කෝ සමාගම සඳහන් කළේ බස්නාහිර, දකුණ, උතුරු-මැද සහ වයඹ පළාත්වලත් කුරුණෑගල, මුලතිව්, වවුනියාව සහ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කවලත් අද සහ හෙට දිනයේදී අධික උණුසුමක් අපේක්ෂා කරන බවයි.

එබැවින් මෙම කාලසීමාව තුළදී තම සතුන් ආරක්ෂිත ස්ථාන තුළ තබා බීමට අවශ්‍ය තරම් ජලය ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන ලෙස මිල්කෝ ගව ගොවීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *