ඊයේ මෙරටින් කොවිඩ් මරණ 13ක්

ඊයේ (17) මෙරටින් කොවිඩ් ආසාධිත මරණ 13ක් වාර්තා වීමත් සමගම සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 422ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

එසේ මියගිය අයගේ විස්තර පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.