ඊයේ දිනයේ කොවිඩ් මරණ 20ක් වාර්තා වෙයි

කොවිඩ් මරණ 20ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් තහවුරු කර ඇත.

මෙරටින් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් මරණ ගණන 941කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *