ඉරිදා සිට පැය 48ක කාලයක් තැපැල් සේවා ඇනහිටේ

ජනවාරි මස වැටුප් ලේඛනයේ සිට සියලුම තැපැල් සේවකයන්ගේ වැටුප රුපියල් 20,000කින් වැඩි කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් ඉරිදා සිට පැය 48ක සංකේත වැඩ වර්ජනයක් දියත් කිරීමට ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ තීරණය කර තිබේ.

ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ ඉරිදා (10) පස්වරු 4 ට මෙම සංකේත වැඩවර්ජනය ආරම්භ කර අඟහරුවාදා (12) මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

මහනුවර සහ නුවරඑළිය තැපැල් කාර්යාල පිහිටි ගොඩනැගිලි විකුණා දැමීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය වහා නතර කරන ලෙස ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ ඉල්ලා සිටියි.

එසේම තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින පරිපාලන ගැටලුවලට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීම සහ ජනවාරි මාසයේ සිට සියලුම තැපැල් සේවකයන්ට රුපියල් 10000 හැර රුපියල් 20000 ක වැටුප් වැඩිවීමක් ඉල්ලා සිටියි.

ඒ අනුව තැපැල් කාර්යාල 653ක්, උප තැපැල් කාර්යාල 3410ක් සහ පාලන කාර්යාල 27,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පැය 48ක කාලයක් ඇණහිටන බව බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *