ඉම්රාන් ඛාන්ට වසර තුනක සිරදඬුවමක්, වසර පහක දේශපාලන තහනමක්

පකිස්ථානයේ හිටපු අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්ට වසර තුනක සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති අතර වසර පහකට දේශපාලනයෙන් නුසුදුස්සෙකු වී තිබේ.

ටොෂකානා දූෂණ නඩුව ලෙස හැඳින්වෙන, රාජ්‍ය තෑගි නීති විරෝධී ලෙස විකිණීම සම්බන්ධයෙන් පාකිස්තානයේ හිටපු අගමැති ඉම්රාන් ඛාන්ට වසර තුනක සිර දඬුවමක් පකිස්තාන නඩු විභාගයක් විසින් සෙනසුරාදා නියම කළ අතර ඔහු වසර පහකට දේශපාලනයෙන් නුසුදුස්සකු කළේය.

නීති විශාරදයින් පැවසුවේ මෙම නඩුවේ වරදකරුවෙක් නොවැම්බර් මස මුලට පෙර පැවැත්වීමට නියමිත ජාතික මැතිවරණවලට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව ඛාන්ට අහිමි විය හැකි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *