ඉන්ධන සඳහා QR පද්ධතිය නැවත ආරම්භ කිරීමට අදහසක් නැහැ: ඇමති

ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍ර QR ක්‍රමය හෝ ඉන්ධන සඳහා කෝටා ක්‍රමයක් යළි ආරම්භ කිරීමට කිසිදු පියවරක් නොමැති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

“National Fuel Pass QR ක්‍රමය හෝ ඉන්ධන සඳහා කිසිදු කෝටා ක්‍රමයක් නැවත හඳුන්වා දීමට රජය, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය හෝ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව කිසිදු සාකච්ඡාවක නිරත වී නැත…” යනුවෙන් අමාත්‍යවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඉදිරි මාස 12 සඳහා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සැලසුම් කිරීමටත්, සීමාසහිත කොලොන්නාව සහ මුතුරාජවෙල පර්යන්තවල පවතින ගබඩා ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට සහ ප්‍රාදේශීය ඩිපෝ පවත්වාගෙන යාම සඳහාත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සහ ලංකා පෙට්‍රෝලියම් ගබඩා පර්යන්ත සීමාසහිත අමාත්‍යාංශය සාකච්ඡා කළ බව ඔහු පැවසීය.

සැප්තැම්බර් 1 වන දින, ශ්‍රී ලංකාව රටේ ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ පද්ධතිය සාමාන්‍යකරණය කිරීමෙන් පසු ඉන්ධන කෝටා QR පද්ධතිය ඉවත් කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *