ඉන්දු – ලංකා යාත්‍රා සේවය දින දෙකකට කල් යයි

ඊයේ දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබූ මගී ප්‍රවාහන යාත්‍රා සේවාව තවත් දින දෙකකට කල් දැමූ බව වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව මෙම යාත්‍රා සේවාව බ්‍රහස්පතින්දා (12) ආරම්භ වේ. ඉන්දියාවේ නාගපට්ටිනම් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කන්කසන්තුරේ (KKS) යා කරමින් මෙම සේවාව ඊයේ ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *