ඉන්දීය රංගන ශිල්පී නවීන් කුමාර් ගෞඩ, ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා හමුවෙයි.

ඔහුගේ වේදිකා නාමය වන ‘යෂ්’ නමින් ප්‍රකට ඉන්දීය නළු නවීන් කුමාර් ගෞඩ ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ (BOI) සභාපති දිනේෂ් වීරක්කොඩි හමුවී ඇත.

බ්ලොක්බස්ටර් ඉන්දියානු චිත්‍රපටයක් වන ‘කේජීඑෆ්’ හි විශිෂ්ට රංගනය සඳහා ප්‍රසිද්ධ නළු යෂ් නිවාඩුවක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වේ.

ෆිල්ම් ෆෙයාර් සම්මාන තුනකින් පිදුම් ලැබූ නළුවා සිය ඇතැම් චිත්‍රපට රූගත කිරීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව යොදා ගැනීමට උනන්දු වන බව එම හමුව පිළිබඳ තොරතුරු බෙදා ගනිමින් දිනේෂ් වීරක්කොඩි ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *