ඉන්දීය මුදල් ඇමති ශ්‍රී ලංකාවට

ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සීතාරාමන් නිල සංචාරයක් සඳහා අද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි.

ඉන්දීය සම්භවයක් ඇති දෙමළ ජාතිකයන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේ 200 වැනි සංවත්සරය වන “NAAM 200” හි ප්‍රධාන දේශනය මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් කියවනු ඇත.

කොළඹදී පැවැත්වෙන ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාරික සමුළුව අතරතුරදී ඇය දේශනයක් ද පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඇය ත්‍රිකුණාමලයේ සහ යාපනයේ SBI ශාඛාවන් ද විවෘත කරනු ඇත.

අමාත්‍ය සීතාරාමන් සිය නිල සංචාරයේදී ලංකා IOC තෙල් ටැංකි ෆාම්ස්, යාපනය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සහ යාපනය මහජන පුස්තකාලය වෙතද යාමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *