ඉන්දීය දේශපාලනඥයා පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී ඝාතනය කරයි.

පැහැරගැනීම් සම්බන්ධයෙන් වරදකරු වූ ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නීති සම්පාදකයෙකු, සෙනසුරාදා සජීවී රූපවාහිනියට හසු වූ ඝාතනයකදී වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයක් සඳහා පොලිසිය ඔවුන් රැගෙන යමින් සිටියදී ඔහුගේ සහෝදරයා සමඟ වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති බව රොයිටර් වාර්තා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *