ඉන්දීය ගෙවල් 106ක් විවෘත කරයි

ඉන්දීය නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ මහනුවර, නුවරඑළිය සහ මාතලේ ප්‍රදේශ වල ඉදිකෙරුණු නිවාස 106ක් විවෘත කිරීමට අදාල ඩිජිටල් සමරු ඵලකය මීට මොහොතකට පෙර නිරාවරණය කෙරිණි.

ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවන්හි සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ මෙරට සංචාරයේ නිරත ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජයශංකර් මහත්වරුන්  එක්ව මෙම විවෘත කිරීම කළේය.

කොළඹ සහ ත්‍රිකුණාමලයේ ආදර්ශ ගම්මාන දෙකක ඉදිකරන ලද නිවාස 24 බැගින් බාරදීම ද මෙහිදී  සිදුකෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *