ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර පල්ලෙකැලේ තරගය: ප්‍රභූ ප්‍රවේශපත්‍ර විනාඩි කිහිපයකින් විකිණී අවසන්

සැප්තැම්බර් 2 වැනිදා පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනයේ පැවැත්වෙන බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂා කළ ඉන්දියා-පකිස්තාන ආසියානු කුසලාන තරගයේ ප්‍රවේශපත්‍ර පාහේ විකිණී අවසන් වී ඇති අතර සංවිධායකයින් රුපියල් 9,600ක් අයකර තිබේ.

ආසියානු කුසලාන තරඟාවලියේ ප්‍රවේශපත්‍ර ඊයේ පස්වරුවේ අලෙවි කෙරුණු අතර, අපේක්ෂා කළ පරිදි ඉන්දියාව සහ පකිස්ථානය අතර පැවති තරඟ තුනෙන් පළමු තරඟයට වැඩිම උනන්දුවක් ඇති විය.

ප්‍රධාන මණ්ඩපය සහ එහි ආසන හතර සඳහා ප්‍රවේශපත්‍ර සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මිලක් තිබියදීත් විකිණී අවසන් විය. Grand Stand Top Level සඳහා ප්‍රවේශපත්‍ර රුපියල් 96,000 බැගින් වන අතර “A” සහ “B” පහල මිල රු. 40,000 බැගින් මිල කර ඇත.

ඉතිරිව ඇති එකම ප්‍රවේශ පත්‍ර තණකොළ ගොඩබෑමේ ප්‍රදේශ දෙක සඳහා වන අතර, එක් එකක් රුපියල් 9,600 කි.

අගෝස්තු 31 වැනිදා පල්ලෙකැලේ දී ශ්‍රී ලංකාව සහභාගි වන බංග්ලාදේශ තරගයේ ප්‍රවේශපත්‍ර ද විකිණී අවසන් වී ඇත. ප්‍රවේශපත්‍රවල මිල රුපියල් 1,600 සිට ග්‍රෑන්ඩ් ස්ටෑන්ඩ් සඳහා රුපියල් 11,200 දක්වා විය.

ආසියානු කුසලානය සඳහා ප්‍රවේශපත්‍ර pcb.bookme.pk හරහා මිලදී ගත හැකි අතර, මෙවර ආසියානු කුසලානයේ සංවිධායකයින් වන පකිස්ථාන ක්‍රිකට් මණ්ඩලය විසින් අලෙවි කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *