ඉන්දියාව ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරගයට ඔස්ට්‍රේලියාව සමඟ තරග වදී.

අද ක්‍රයිස්ට්චර්ච්හිදී අවසන් වූ පළමු ටෙස්ට් තරගයෙන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව අසමත් වීමත් සමඟ ඉන්දියාව ජුනි මාසයේදී ඔස්ට්‍රේලියාව සමඟ ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩා කරයි.

ඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබීමට නම් ශ්‍රී ලංකාවට නවසීලන්තයේ පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරග දෙකම ජයගත යුතුව තිබුණි.

ඉන්දියාව ජූනි 7 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාවලියේ අවසන් මහා තරගයේදී ඔස්ට්‍රේලියාව සමඟ එංගලන්තයේදී තරග වැදීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *