ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා රජය රුපියල් බිලියන 10ක් වෙන් කරයි

ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා රුපියල් බිලියන 10 ක කැපකිරීමක් වෙන් කර ඇති බව වැවිලි, ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ සහ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

මෙම විධිවිධාන අයවැය යෝජනාවල පැහැදිලිව දක්වා නොමැති නමුත් ඇස්තමේන්තුවලට ඇතුළත් කර ඇත.

තවද, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) විධායක කමිටුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට දීර්ඝ කරන ලද ණය පහසුකමේ දෙවන වාරිකය දෙසැම්බර් 6 වනදා නිකුත් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ ‘ස්ථාවර රටකට එක මාවතක්’ යන තේමාව යටතේ ඊයේ (21) ජනාධිපති මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ (PMC) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *