ඉදිරියේදී සංචාරකයින් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියාව අතර බැංකු සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීමට කටයුතු…

මොස්කව් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන බැංකුව සහ රුසියාවේ ජාතික ආයෝජන කාර්මික බැංකුව (NIIB) අතර බැංකු සහයෝගීතාවයක් ආරම්භ කර රුසියානු සංචාරකයින්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් (LKR) බාධාවකින් තොරව ගෙවීම් කිරීමට වේදිකාවක් සැකසීමට කටයුතු කළේය. 2022 නොවැම්බර් 22 සිට.

මෙම බැංකු සහයෝගීතාවයට අනුව, රුසියානු සංචාරකයින්ට ඔවුන්ගේ සංචාරයට පෙර, රුසියාවේ ජාතික ආයෝජන කාර්මික බැංකුව සමඟ සම්බන්ධ වී, අතරමැදි බැංකු සම්බන්ධ නොවී, ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන බැංකුව වෙත මුදල් ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකි වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු, සංචාරකයින්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙවීම් කිරීමට භාවිතා කළ හැකි ඩෙබිට් කාඩ්පත් (වීසා/මාස්ටර්) නිකුත් කරනු ලැබේ.

රුසියානු සංචාරකයින්ට වීසා/මාස්ටර් කාඩ්පත් පිළිගන්නා වෙනත් රටවල මෙම බැංකු කාඩ්පත් භාවිතා කිරීමට ද කටයුතු යොදා ඇත. රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ භූමියෙන් පිටත ගෙවීම් දෝෂ රහිතව සිදු කිරීම සඳහා මෙම ගෙවීම් වේදිකාව රුසියානු සංචාරකයින්ට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතියත් සමඟ නිසි මූල්‍ය මාර්ගය හරහා සැලකිය යුතු විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ගලා ඒමට අපේක්ෂා කරන බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සහ නැගී එන රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ආකර්ෂණය ඉහළ නංවන අතරම, රටේ විදේශ විනිමය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට මෙම මුලපිරීම දායක වනු ඇත. රුසියානු සංචාරකයින් සඳහා සංචාරක ගමනාන්ත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.