ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට රජය රුපියල් බිලියන 200ක් ගෙවයි

කොවිඩ් වසංගතය සහ රට තුළ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවීමට නොහැකි වූ රුපියල් බිලියන 200 ක හිඟ මුදලක් පියවීමට රජය සමත් වූ බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

විවිධ තාක්ෂණික හේතූන් මත ගෙවීමට නොහැකි වූ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් කිහිප දෙනෙකුගේ බිල්පත් ගෙවීමට මේ වන විට පියවර ගෙන ඇති බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත අංශය රටේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට සියයට 8 සිට සියයට 9 දක්වා දායක වේ. රටේ ජනගහනයෙන් සියයට 20 ක් පමණ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ යෙදී සිටිති.

කොවිඩ් වසංගතය සහ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් කඩා වැටුණු ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය නඟා සිටුවීමට අවශ්‍ය කටයුතු සොයා බැලීම සඳහා ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි කමිටු පහක් පිහිටුවන ලදී. කමිටු රජයේ නිලධාරීන්, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් සමන්විත විය.

මෙම කමිටු හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය ගොඩනැගීම සඳහා යෝජනා 50ක් පමණ ඉදිරිපත් වූ අතර, වහාම වැඩිදියුණු කළ හැකි ක්ෂේත්‍ර 14ක් කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු විය. ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය ද ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නව ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍ය රණතුංග මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මීට අමතරව, ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා ප්‍රමාද ගාස්තු නොමැතිව ලියාපදිංචිය ආරම්භ කර ඇත. ජාතික ඉදිකිරීම් සංගමයේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, 2020 ට පෙර ලියාපදිංචි වීමට නොහැකි වූ කුඩා හා මධ්‍යම ඉදිකිරීම්කරුවන්ට (C4-C9) වසර තුනක කාලයක් සඳහා නැවත ලියාපදිංචි වීමට ද අවස්ථාව ලැබේ.

ඒ අනුව කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ (C4-C9) වසර තුනක ප්‍රමාද ගාස්තු ද නිදහස් කර ඇති බව ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය (CIDA) පැවසීය. මේ නිසා ඕනෑම කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට කිසිදු කරදරයකින් තොරව CIDA හි ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාව තිබේ.

CIDA මැදිහත්වීමෙන් පසුගිය වසර පහ තුළ පෙදරේරු, වඩු කාර්මික, ජලනල කාර්මික, ටයිල් කම්කරු යන ක්ෂේත්‍ර යටතේ ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් 7000කට පමණ NVQ සහතිකය ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත. මේ සඳහා වැය කළ මුදල රු. මිලියන 485 කි.

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ යාත්‍රා කාණ්ඩ 26ක් යටතේ NVQ සුදුසුකම් සහිත දක්ෂ ශිල්පීන් සඳහා හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බවද CIDA පවසයි. මේ වනවිට හැඳුනුම්පත් 300ක් පමණ නිකුත් කර තිබෙනවා.

අනුරාධපුර, ගල්කුලම ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාකරුවන්ගේ අභ්‍යාස විද්‍යාලයෙන් ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් 1,386 දෙනෙකු ද, බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයෙන් 814 දෙනෙකු ද පසුගිය වසර පහ තුළ පුහුණු කර ඇති බව CIDA වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *