ඉතාලියේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පිළිගන්නා ක්‍රමයක්: ඇමති

ඉතාලියේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් දෙරටේම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පිළිගන්නා ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා තීරණය කර තිබේ.

ඉතාලි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය Giuseppe Valditara අතර ඉතාලියේදී පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තොරතුරු අනාවරණය විය.

දෙරට අතර අධ්‍යාපනික සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම හමුව පැවැත්විණි.

දෙරටේ අධ්‍යාපනය සඳහා අන්‍යෝන්‍ය පිළිගැනීමක් පැවතීම දෙරටේම ආර්ථික වර්ධනයට මෙන්ම සමාජ සහයෝගීතාව වර්ධනයට හොඳ පිටිවහලක් බව මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරු එකඟ වූහ.

ඉතාලියේ වෘත්තීය අවස්ථාවලට ගැලපෙන පරිදි මෙරට වෘත්තීය පුහුණු අධ්‍යාපනය විධිමත් කිරීමට තමා විශේෂයෙන් උනන්දු වන බව අමාත්‍ය ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඉතාලි භාෂාව විධිමත් ලෙස ඉගෙන ගැනීමට භාෂා විද්‍යාගාරයක් සහ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ඉතාලි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගෙන් ලබාදෙන ලෙසද ඔහු වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *