ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසමට නව සභාපතිවරයෙක්

ඔක්තෝබර් 09 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස නීතීඥ පණ්ඩුක කීර්තිනන්ද මහතා පත් කර තිබේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ වෘත්තිකයෙකු ලෙස ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ සහ සිවිල් නීති භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රශංසනීය අත්දැකීම් ලබා ඇත. ඔහු හරීන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයාගේ වත්මන් නීති උපදේශකවරයාය.

එපමණක් නොව, ඔහු සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියේ සභාපති, ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ සභික, 2010 සිට 15 දක්වා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නීති උපදේශක, විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ නීති උපදේශක ඇතුළු රජයේ ඉහළ තනතුරු රැසක් හොබවා ඇත.

එසේම, කීර්තිනන්ද 2013 වසරේ 33 දරණ ක්‍රීඩා උත්තේජක භාවිතයට එරෙහි සම්මුතිය සහ 2019 25 දරණ ක්‍රීඩාවලට අදාළ වැරදි වැලැක්වීමේ පනත වැනි නව ක්‍රීඩා නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරීව දායක වී ඇත.

කීර්තිනන්ද කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධියක් ලබා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *