ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9 සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාව සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් කාර්ය මණ්ඩලය ගිවිසුමකට එළඹෙයි.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව – සැප්තැම්බර් 1, 2022: ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) මෙහෙයුමක් ශ්‍රී ලංකාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහය පිළිබඳ සාකච්ඡා දිගටම කරගෙන යාමට 2022 අගෝස්තු 24 සිට සැප්තැම්බර් 1 දක්වා Peter Breuer සහ Masahiro Nozaki මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මෙහෙයුමක් බලධාරීන්ගේ විස්තීරණ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන.

මෙහෙයුම අවසානයේ බෲවර් සහ නොසාකි යන මහත්වරු පහත ප්‍රකාශය නිකුත් කළහ.

“Sri Lanka බලධාරීන් සහ IMF කණ්ඩායම, SDR බිලියන 2.2 ක පමණ ඉල්ලුම් කළ ප්‍රවේශයක් සහිත (එක්සත් ජනපදයට සමාන) නව මාස 48ක විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකමක් (EFF) සමඟ බලධාරීන්ගේ ආර්ථික ගැලපීම් සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්තිවලට සහාය වීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවයකට පැමිණ ඇත. ඩොලර් බිලියන 2.9).

“නව EFF විධිවිධානය, මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කරමින්, දූෂණ අවදානම් අවම කරමින් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධන විභවයන් අගුළු හරිමින්, සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සහ ණය තිරසාරභාවය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩසටහනට සහාය වනු ඇත. මෙම ගිවිසුම ඉදිරි කාලසීමාව තුළ IMF කළමනාකාරිත්වයේ සහ විධායක මණ්ඩලයේ අනුමැතියට යටත්ව, බලධාරීන් විසින් පූර්ව ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ණය හිමියන්ගෙන් මූල්‍ය සහතික ලබා ගැනීම සහ සහයෝගීතාවයක් කරා ළඟා වීමට සද්භාවයෙන් උත්සාහ කිරීම මත රඳා පවතී. පුද්ගලික ණය හිමියන් සමඟ ගිවිසුම. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන්ගෙන් ණය සහන සහ බහුපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන්ගෙන් අතිරේක මූල්‍යකරණය ණය තිරසාර බව සහතික කිරීමට සහ මූල්‍ය පරතරය පියවීමට අවශ්‍ය වේ.

“ශ්‍රී ලංකාව උග්‍ර අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටී. බාහිර බෆර ප්‍රමාණවත් නොවීම සහ තිරසාර නොවන රාජ්‍ය ණය ගතිකයක් හේතුවෙන් අවදානම් වර්ධනය වී ඇත. අපේ‍්‍රල් ණය තහනම ශ‍්‍රී ලංකාව එහි බාහිර බැඳීම් පැහැර හැරීමට හේතු වූ අතර, විදේශ සංචිතවල තීරණාත්මක ලෙස අඩු මට්ටමක පැවතීම, ඉන්ධන ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනයට බාධාවක් වී ඇති අතර, එය ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් තවදුරටත් අඩාල කරයි. 2022 දී ආර්ථිකය සියයට 8.7 කින් හැකිලෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර උද්ධමනය මෑතකදී සියයට 60 ඉක්මවිය. බලපෑම අසමානුපාතික ලෙස දුප්පත් සහ අවදානමට ලක්විය හැකි අය විසින් දරා ඇත.

“මෙම පසුබිමට එරෙහිව, අරමුදලේ සහාය ඇතිව බලධාරීන්ගේ වැඩසටහන ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම, ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීම සහ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා පසුබිම සකස් කිරීම සහ තිරසාර සහ සියල්ලන් ඇතුළත් වන වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරයි.

“වැඩසටහනේ ප්රධාන අංග වන්නේ:

රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාවයට සහාය වීම සඳහා මූල්‍ය ආදායම ඉහළ නැංවීම. ලෝකයේ අඩුම ආදායම් මට්ටමකින් ආරම්භ වන මෙම වැඩසටහන මගින් ප්‍රධාන බදු ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කරනු ඇත. මෙම ප්‍රතිසංස්කරණවලට පුද්ගලික ආදායම් බද්ද වඩාත් ප්‍රගතිශීලී කිරීම සහ ආයතනික ආදායම් බදු සහ වැට් බදු සඳහා බදු පදනම පුළුල් කිරීම ඇතුළත් වේ. 2024 වන විට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් සියයට 2.3 ක ප්‍රාථමික අතිරික්තයක් කරා ළඟාවීම වැඩසටහනේ අරමුණයි.
රජය සතු ව්‍යවසායයන්ගෙන් පැන නගින මූල්‍ය අවදානම් අවම කිරීම සඳහා ඉන්ධන සහ විදුලිය සඳහා පිරිවැය-ප්‍රතිසාධනය පදනම් කරගත් මිල ගණන් හඳුන්වා දීම. බලධාරීන් විසින් දැනටමත් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති සැලකිය යුතු ආදායම් ක්‍රියාමාර්ග සහ බලශක්ති මිල ප්‍රතිසංස්කරණ කණ්ඩායම සාදරයෙන් පිළිගත්තේය; සමාජ වියදම් ඉහළ නැංවීම සහ සමාජ ආරක්ෂණ ජාල වැඩසටහන් ආවරණය සහ ඉලක්ක කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම මගින් දුප්පතුන් සහ අවදානමට ලක්වූවන් මත වත්මන් අර්බුදයේ බලපෑම අවම කිරීම;
දත්ත මත පදනම් වූ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග, රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීම, මූල්‍ය මූල්‍යකරණය ඉවත් කිරීම සහ නම්‍යශීලී උද්ධමනය ඉලක්ක කරගත් පාලන තන්ත්‍රයක් අනුගමනය කිරීමට ඉඩ සලසන ශක්තිමත් මහ බැංකු ස්වාධිපත්‍යය හරහා මිල ස්ථාවරත්වය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම. නව මහ බැංකු පනතක් මෙම උපාය මාර්ගයේ මූලික ගලකි;
වැඩසටහන යටතේ ඇති විස්තීරණ ප්‍රතිපත්ති පැකේජය මගින් සහය වන වෙළඳපල තීරණය කරන ලද සහ නම්‍යශීලී විනිමය අනුපාතිකයක් ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම හරහා විදේශ සංචිත නැවත ගොඩ නැගීම;
සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ ප්‍රමාණවත් ලෙස ප්‍රාග්ධනීකරණය වූ බැංකු පද්ධතියක් සහතික කිරීම සහ සංශෝධිත බැංකු පනතක් සමඟ මූල්‍ය අංශයේ ආරක්ෂිත දැල් සහ නියාමන ප්‍රමිතීන් වැඩිදියුණු කිරීම මගින් මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ආරක්ෂා කිරීම; හා
මූල්‍ය විනිවිදභාවය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම, ශක්තිමත් දූෂණ විරෝධී නෛතික රාමුවක් හඳුන්වාදීම සහ IMF තාක්ෂණික සහාය මගින් සහය වන ගැඹුරු පාලන රෝග විනිශ්චයක් පැවැත්වීම තුළින් දූෂණ අවදානම් අවම කිරීම.
IMF කණ්ඩායම ජනාධිපති සහ මුදල් අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය පී. නන්දලාල් වීරසිංහ, භාණ්ඩාගාර ලේකම් කේ.එම්. මහින්ද සිරිවර්ධන සහ අනෙකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ සහ මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් සමඟ රැස්වීම් පැවැත්වීය. එය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පෞද්ගලික අංශයේ නියෝජිතයින්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ සංවර්ධන හවුල්කරුවන් ද හමු විය.

“අපි බලධාරීන්ගේ අවංක ප්‍රවේශය සහ උණුසුම් ආගන්තුක සත්කාරය වෙනුවෙන් ස්තූති කිරීමට කැමති අතර ශ්‍රී ලංකාවට සහ එහි ජනතාවට සහයෝගය දැක්වීම සඳහා අපගේ නියැලීම දිගටම කරගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙමු.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *