ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ තවත් නඩුවකින් නිදහස් කරයි

රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිත කිරීමේ චෝදනාව මත කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ පවරා තිබූ නඩුවකින් මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ නිදොස් කොට නිදහස් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *