ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීම් වැඩි කරන බව ජාතික මැතිවරණ කොමිසම පවසයි

සියලුම මැතිවරණ සඳහා අපේක්ෂකයින්ගෙන් අය කෙරෙන ඇප මුදල ඉහළ දැමීමට ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

අපේක්ෂකයින් විශාල සංඛ්‍යාවක් නාමයෝජනා භාරදීම අධෛර්යමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම තීරණයට එළඹි බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති එල්.එම්.ඒ.ආර් රත්නායක මහතා පවසයි.

සුරැකුම්පත් තැන්පතු වැඩිවීම මැතිවරණ වියදම් අඩුවීමට හේතු විය හැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.

මෙම යෝජනාව අනුමැතිය සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට සහ පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *