ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් 2022 දී රත්‍රන් විශාල ප්‍රමාණයක් උකස් කරයි.

සමීක්‍ෂණයකට අනුව රුපියල් කෝටියකට ආසන්න රන් පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ප්‍රධාන මූල්‍ය ආයතන වෙත රුපියල් බිලියන 200ක් උකස් කර ඇත.

ඒ අනුව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා හා සංඛ්‍යාලේඛන අධ්‍යයන අංශය විසින් සිදු කරන ලද සමීක්ෂණයකින් හෙළි වූයේ රත්‍රං තොගයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටියකට අධික බවයි. 2022 මුල් මාස 10 තුළ රුපියල් බිලියන 193ක් උකස් කර ඇත.

බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු 13ක් සහ උකස් මධ්‍යස්ථාන 10ක් සම්බන්ධයෙන් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කර ඇත.

එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල පවසන පරිදි තම රත්‍රං උකස් කර ඇති බහුතරයක් මධ්‍යම පන්තියට අයත් වන අතර, එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල මහතා සඳහන් කළේ එම මුදල් වැඩිපුරම භාවිත කරනු ලබන්නේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සහ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා බවයි.

පුද්ගලික උකස් මධ්‍යස්ථාන වැඩි මිලට ලබා දෙන බැවින් පාරිභෝගිකයින් එම සේවාව ලබා ගැනීමට දැන් වැඩි වශයෙන් යොමු වී ඇති බව මහාචාර්ය අතුකෝරල මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *