ආනයන සීමා කිරීම් පනවා තිබූ අයිතම 708ක් සීමා කළ ලැයිස්තුවෙන් ඉවතට…

ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සීමාවන් තවදුරටත් ලිහිල් කිරීමේ හැකියාව රජය විසින් සොයා බලන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශ කළේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ආර්ථික අර්බුදය සැලකිල්ලට ගෙන දේශීය නිෂ්පාදනයට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් ආනයන සීමා පනවා ඇති බවයි.

භාණ්ඩ 1465ක් ආනයනය කිරීම අගෝස්තු මාසයේදී නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්‍රයක් මගින් තහනම් කළ බව පවසමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය පැවසුවේ භාණ්ඩ 708ක් සඳහා පනවා තිබූ සීමාව පසුගියදා ලිහිල් කළ බවයි.

බලපෑමට ලක් වූ විවිධ කර්මාන්තවල පුද්ගලයින් විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගෙන ආනයන සීමා ලැයිස්තුවෙන් භාණ්ඩ කිහිපයක් නිදහස් කළ බව ඔහු පැවසීය.

“මෙම අදියරේදී ශ්‍රී ලංකාව සිය අපනයන වැඩිදියුණු කිරීම සහ ආනයන සීමා කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය” යනුවෙන් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එන තවත් ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගෙන ආනයන තහනම තවදුරටත් ලිහිල් කිරීමට රජය සලකා බලන බවද ඔහු පැවසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා මේ බව පැවසුවේ අද ආනයන අපනයන පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වෙමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *