අස්වැසුමට බාල්දි දාන ලොක්කන්ට වැඩ වරදී

අස්වැසුම වැඩපිළිවෙල මන්දගාමි කරන දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් ප්‍රධාන වගකිවයුතු සියලු නිලධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට වන බව ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා නිලධාරීන්ට දැඩිව දැනුම් දී ඇත.

පීඩාවට පත්ව සිටින අඩු ආදායම්ලාභි ජනතාව වෙනුවෙන් රජය ක්‍රියාත්මක කරන අස්වැසුම වැඩසටහන ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කොට ජනතාවට සහන දීමේ රජයේ අපේක්ෂාව කිසියම් පිරිසක් විසින් ප්‍රමාද කරන බවට පෙනෙන්නට තිබෙන බැවින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා මෙලෙස නිලධාරීන්ට දැඩිව අවවාද කර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී  දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් සමඟ පැවැති සාකච්ඡාවක දී සමන් ඒකනායක මහතා මේ බව දැනුම් දී ඇත. අස්වැසුම නොලැබුණු අයට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම සේම අලුතින් අස්වැසුම යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම ගැන සමාලෝචනයක් මෙහිදි සිදුකර තිබේ.

එහිදි එක් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයකු ලබාදී තිබෙන ඉලක්කය 100% ක් සපුරද්දී තවත් අයෙකු එය 20% ක ප්‍රතිශතයකින් නිම කර තිබිම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා මේ බව දැනුම් දී ඇත. නැවත මෙවැනි දේ විය නොහැකි බවට ද ඔහු අවවාද කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *