අවුරුදු 16-19 අතර ළමුන් සඳහා ෆයිසර් එන්නත, පෙර වෙන්කරවා ගැනීම අවශ්‍ය වේ: රිජ්වේ ආර්යා රෝහල

වයස අවුරුදු 16 ත් 19 ත් අතර ළමුන් සඳහා COVID එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා පූර්ව වෙන් කිරීම් සිදු කිරීමේදී රිජ්වේ ආර්යා රෝහලේ (LRH) පරිපාලනය දැඩි ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

Pfizer එන්නත සඳහා ලියාපදිංචිය විවෘත වන්නේ වයස අවුරුදු 16 ත් 19 ත් අතර ළමුන් සඳහා පමණක් බව LRH පවසයි.

වෙබ් අඩවියේ ඉඩක් වෙන්කරවා ගැනීමෙන්, පෝලිමක නොසිට දරුවන්ට තම එන්නත් ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

එබැවින් වෙන්කරවා ගැනීමේ ඉඩක් ලබා ගැනීම සඳහා නිල වෙබ් අඩවිය වන http://lrh.health.gov.lk/vaccine වෙත පිවිසෙන ලෙස LRH පරිපාලනය දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

වෙබ් අඩවියේ ඉඩක් වෙන්කරවා ගැනීමෙන්, පෝලිමේ නොසිට දරුවන්ට ඔවුන්ගේ එන්නත ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *