අලුත් අවුරුද්දට පෙර ‘ගල් අරක්කු’ මිල අඩු කරන්න: රාජ්‍ය අමාත්‍ය

සාමාන්‍ය ජනතාවට මත් පැන් පානය කිරීම සඳහා අලුත් අවුරුද්දට පෙර රජය විසින් විශේෂ අරක්කු (ගල් අරක්කු) මිල අඩු කළ යුතු බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය චාමර සම්පත් මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

අරක්කු මිල අධික ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවත් ජනතාව නීති විරෝධී මත්පැන් (කසිප්පු) පානය කිරීමට පෙළඹී ඇති බවත් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

“ගල් අරක්කු බෝතලයක මිල වැඩිවෙලා. මිනිස්සු දැන් බොනවා හොර මත්පැන්. තැබෑරුම් පාලුයි. හැමදාම කසිප්පු බොන්න බැහැ. අවුරුදු කාලෙටවත් ගල් අරක්කු බොන්න ඕන” ඔහු පැවසීය. .

ගල් අරක්කු බෝතලයක් රුපියල් 1500 දක්වා අඩු කළ හැකි බව පැවසූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, අරක්කු පෙරීමට අවශ්‍ය ස්ප්‍රීතු පැල්වත්ත, සෙවනගල සහ ඇතිමලේ යන ප්‍රදේශවලින් ලබාගත හැකි බව ද ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *