අලි-මිනිස් ගැටුම මැඩලීමට නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට සැලසුම් : ඇමති පවිත්‍රා

අලි මිනිස් ගැටුම් මැඩලීමේ අරමුණින් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ස්ථිර බහුකාර්ය නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇතැයි වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි මහත්මිය පැවසුවාය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් මේ වන විටත් ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාරක සභා රැස්වීමේදීය.

අලි මිනිස් ගැටුම් වැළැක්වීමට දැනටමත් යොදවා ඇති සිවිල් ආරක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් තවදුරටත් සේවයේ යෙදී සිටියදී බහුකාර්ය නිලධාරීන් බඳවා ගන්නේ නම් අලි ගම්වලට පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා දිවා රාත්‍රී සෝදිසි මෙහෙයුම් ද සිදුකළ හැකි බව මන්ත්‍රීවරු පැවසූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *