අර්බුදයෙන් පීඩාවට පත් ලාංකික කාන්තාවන්ට ජපානය ඩොලර් මිලියන 1.6ක් පරිත්‍යග කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ-ආර්ථික අර්බුදයෙන් වැඩි වශයෙන් විපතට පත් කාන්තාවන් සඳහා මානුෂීය ආධාර සඳහා ජපාන රජය එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තාවන්ට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.6 ක් ලබා දී ඇත. මෙම අරමුදල් 2023 පෙබරවාරි සිට 2023 දෙසැම්බර් දක්වා ක්‍රියාත්මක වන ‘අර්බුදකාරී කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ’ නව ව්‍යාපෘතියක කොටසකි, එය ලිංගික හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනයට මුහුණ දුන් ඔවුන්ගේ දරුවන් ඇතුළුව අවම වශයෙන් කාන්තාවන් 1,200 කටවත් සහාය වනු ඇත.

කඩාවැටීමේ අවදානමට ලක්ව ඇති කාන්තාවන් ප්‍රමුඛ ක්ෂුද්‍ර ව්‍යවසායන් 500 කට සහ දරිද්‍රතාවයේ හා මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් 2,000 කට වැඩි පිරිසකට එය තවදුරටත් සහාය වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති Mizukoshi Hideaki පැවසුවේ, “අපගේ ඉලක්කය වන්නේ පවතින අර්බුදයට වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සහ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ප්‍රයත්නයන්හිදී ඉතිරි නොවීම සහතික කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම සහතික කිරීමයි. මෙම අවස්ථාවේ.”

භූමියේ වාර්තා මගින් ලිංගික හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් ප්‍රචණ්ඩත්වයේ අඛණ්ඩ වර්ධනයක් පිළිබිඹු වන බැවින්, පවතින අර්බුදය සහ ආර්ථික අස්ථාවරත්වය ආරක්ෂිත නිවාස සහ නවාතැන් වැනි රාජ්‍ය සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ වීමට බාධාවක් වී ඇති අතර එමඟින් කාන්තාවන්ට සහ ගැහැණු ළමයින්ට විනාශකාරී බලපෑම් ඇති කරයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තාවන් විසින් ආහාර සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඇතුළු භාණ්ඩ සඳහා අඛණ්ඩ ප්‍රවේශයක් සහිත ආරක්ෂිත නිවාස ලබා දෙනු ඇත. මීට අමතරව, ප්‍රමාණවත් අරමුදල් සහ ආධාර නොලැබීම හේතුවෙන් වසා දැමීමට මුහුණ දීමට වඩා පහසුකම් වැඩිදියුණු කර ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද නවාතැන් සහ ආරක්ෂිත නිවාස අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කරනු ඇත. අපයෝජන තත්වයන්ගෙන් පලා යන කාන්තාවන් සහ ගැහැණු ළමයින් සඳහා වඩාත් ආරක්ෂිත නිවාස ලබා ගත හැකි බව මෙමගින් සහතික කෙරේ.

එපමනක් නොව, ශක්‍ය රැකියා අවස්ථා සඳහා ප්‍රවේශයක් නොමැතිකම සහ ඉහළ යන ආහාර උද්ධමනය හේතුවෙන්, කුටුම්භයන්ට – විශේෂයෙන් දැනටමත් අවදානමට ලක්විය හැකි සහ ආන්තික වූවන්ට – ඔවුන්ගේ පැවැත්මට සහාය වීම සඳහා මූලික ආහාර සහ අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රවේශය ඇති බව සහතික කිරීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවයක් පවතී. “කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැණු ළමයින්ගේ හදිසි අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ජපාන රජය විසින් සපයනු ලබන දායකත්වය පිළිබඳව අපි කෘතඥ වෙනවා”, A.i කාර්යාලයේ ප්‍රධානී ප්‍රශානි ඩයස් මහත්මිය පැවසුවාය. එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තා ශ්‍රී ලංකා “මෙය අවදානමට ලක්විය හැකි කාන්තාවන්ට ආදායම් උත්පාදන සම්පත් සහ ජීවිතාරක්ෂක සහාය ලබා දෙනු ඇති අතර, රටේ කාන්තාවන්ගේ සහ ගැහැණු ළමයින්ගේ තත්ත්වය තවදුරටත් පසුබෑමකට ලක් නොවන බව සහතික කරයි”.

මෙම ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වීම සඳහා, අම්පාර, කොළඹ, මොණරාගල, වව්නියාව සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවල කාරුණික සහය සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන පුහුණුව ලබා දීම තුළින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ ජීවනෝපාය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය කාන්තාවන් ප්‍රමුඛ ව්‍යවසායන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *