අරගලය ක්‍රියාකාරික පියත් නිකේෂල අත්අඩංගුවට…

සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන පියත් නිකේෂල අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

2022 ශ්‍රී ලංකා විරෝධතා අතරතුර ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නිවසට ගිනි තැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පියත් නිකේෂල අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *