අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් විදුලිය විසන්ධි විය හැක – ලංවිම

වටිනා ජීවිත අවදානම වළක්වා ගැනීම සඳහා ප්‍රදේශ කිහිපයකට වරින් වර විදුලිය විසන්ධි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මහජන උපදේශනයක් නිකුත් කළේය.

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන් සහ බරපතල බිඳවැටීම් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර ජීවිත තර්ජනාත්මක තත්ත්වයන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන බව ඔවුන් පැවසීය.

කෙසේ වෙතත්, මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතා අවම කිරීම සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලය හැකි සෑම උත්සාහයක්ම මීළඟ අවස්ථාවෙහිදී නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.

එබැවින් වැදගත් ජීවිතාරක්ෂක සහ තීරණාත්මක බිඳවැටීම් පැමිණිලි සඳහා පහසුකම් වෙන්කර ගැනීම සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන වෙත අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලබා නොගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

එබැවින්, මෙම ආපදා අවස්ථාවේ දී සිය සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිත කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලයට පාරිභෝගිකයන්ගේ සහයෝගීතාව සහ අවබෝධය ඉතා අගනේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *