අමිත බණ්ඩාර ඉවත් කිරීමට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ඒකමතික අනුමැතිය

සමගි ජන බලවේගයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරයෙකු වන අමිත බණ්ඩාර මහතා පක්ෂයෙන් නෙරපා හැරීම සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ගත් තීරණයට කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ ඒකමතික අනුමැතිය හිමි ව තිබේ.

මත්ද්‍රව්‍ය ළඟ තබාගැනීමේ චෝදනාවට පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වීම හේතුවෙන් සමගි ජන බලවේගය ඔහුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටුවීමටත් දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කිරීමටත් තීරණය කර තිබිණි.

ඒ අනුව අමිත බණ්ඩාර මහතාගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි වන අතර, දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම සහ පක්ෂයෙන් නෙරපා හැරීමට ද ඒකමතික අනුමැති ය හිමි ව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *