අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් 08 දෙනෙකු පත් කිරීමට අනුමැතිය

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් 8 දෙනෙකු පත් කිරීමට උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

පසුගිය 23 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය ලැබූ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් අතරට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතාද විය.

තවද, ඩබ්ලිව්.එච්. කරුණාරත්න සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙසත්, උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබු නැටි, බුලත් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සහ අපනයන ප්‍රවර්ධන ඇතුළු සුළු බෝග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී.එල්.පී.ආර්.අබේරත්න මහත්මියත්. නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඩී.එන්.ලියනගේ මහතාට ද ඔවුන්ගේ පත්වීම් සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත.

වේවැල්, පිත්තල, මැටි භාණ්ඩ, ගෘහභාණ්ඩ සහ කාර්මික ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස එම්.ඒ.බී.වී බණඩාරනායක මහතාද, ජාතික උරුමයන් රංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස කේ.ඒ.ඩී.ආර්.නිශාන්ති ජයසිංහ මහත්මියද, වතු නිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස පත් කරන ලද DP G කුමාරසිරි මහතා ද කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලදී.

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන සහ වී සහ ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පළතුරු, මිරිස් ළූණු සහ අර්තාපල් වගාව ප්‍රවර්ධනය, බීජ නිෂ්පාදනය සහ උසස් තාක්ෂණය, කෘෂිකර්මය සැපයුම නියාමනය කිරීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු ලෙස එම්.එන්.රණසිංහ මහතාගේ පත්වීම් සඳහා උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය ද හිමි විය..

නාගරික සංවර්ධන, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සහ ප්‍රජා පවිත්‍රතා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස සිරිමල් පෙරේරා මහතා පත් කිරීමට ද කමිටුවේ අනුමැතිය හිමි විය.

අමාත්‍යවරුන් වන චමල් රාජපක්ෂ, දිනේෂ් ගුණවර්ධන, ඩග්ලස් දේවානන්ද, (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන, උදය ගම්මන්පිල, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන විදුර වික්‍රමනායක, (ආචාර්ය) සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, ජෝන් සෙනෙවිරත්න, සිද්ධාල, ධර්මලිංගම් යන මහත්වරු මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ. මෙම කාරක සභා රැස්වීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *