අභියාචනාධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව චම්පික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට…

2016 වසරේ රාජගිරිය ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ බව කියන රිය අනතුරක් සම්බන්ධ නඩුවට අදාළව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විසින්  ගොනුකළ ප්‍රතිශෝධන අයදුම්පත අභියාචනාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

මෙම ප්‍රතිශෝධන පෙත්සම (29) සළකා බැලීම සඳහා මේනකා විජේසුන්දර සහ එස්.කුමාරන්රත්නම් යන විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කැඳවනු ලැබීය.

අභියාචනාධිකරණය විසින් ලබාදුන් තීන්දුවට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පාඨලී චම්පික රණවක මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතීඥවරුන් කටයුතු කරගෙන යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *