අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවා සඳහා වූ රාත්‍රී තහනම ඉවත් කෙරේ.

අභ්‍යන්තර ගුවන් සේවා සඳහා රාත්‍රී ගුවන් ගමන් සඳහා පනවා තිබූ තහනම ඉවත් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ ප්‍රධාන විධායක කාර්යාලය (ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී) කපිතාන් තේමිය අබේවික්‍රම මහතා විසින් හිරු බැස යෑමේ සිට හිරු උදාව දක්වා ගුවන් ගමන් සම්බන්ධයෙන් දේශීය ගුවන් නියමුවන්ට පනවා තිබූ දශක ගණනාවක් පැරණි සීමාව ඉවත් කර තිබේ.

ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී වී චානක මහතාගේ අනුමැතිය මත මෙම තහනම ඉවත් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ තිස් වසරක යුද්ධය පැවති සමයේ මෙම සීමාව පනවා තිබුණි.

“එවකට සීමා කිරීම ප්‍රායෝගික වුවද, එය දේශීය ගුවන් සේවා කර්මාන්තයට අනවශ්‍ය බරක් ඇති කර තිබේ,” අබේවික්‍රම පැවසීය.

රාත්‍රී ගුවන් ගමන් සීමා කිරීම හේතුවෙන් ඇතැම් ක්‍රියාකරුවන්ට තම කාර්ය මණ්ඩලයට සහ මගීන්ට ගමනාන්තවල සැලසුම් රහිතව රාත්‍රියේ රැඳී සිටීමට සිදු වූ අතර එය ක්‍රියාකරුවන්ට අමතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වූ බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

සීමාව ඉවත් කර ඇතත් ගුවන් නියමුවන් සහ ගුවන් යානා ක්‍රියාකරුවන් සවස් යාමයේ සිට අලුයම දක්වා ක්‍රියාත්මක වන විට රාත්‍රී පියාසර කිරීම සඳහා අදාළ නීති රීති අනුගමනය කළ යුතු බව අබේවික්‍රම වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *