අභ්‍යාස පොත්, ලිපි ද්‍රව්‍ය වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලීමක්: ඇමැති සුසිල්

එකතු කළ අගය මත බද්ද (වැට්) වැඩි කිරීම සියලුම භාණ්ඩ සඳහා අදාළ වන බව පවසමින් අභ්‍යාස පොත් සහ ලිපි ද්‍රව්‍ය වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය.

ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී කියා සිටියේ මුදල් අමාත්‍යාංශයට අනුව මීට පෙර වැට් බද්දට යටත් නොවූ භාණ්ඩ ඇතුළු සියලු වර්ගවල භාණ්ඩ සඳහා වැට් බදු වැඩි කිරීම අදාළ වන බවයි.

අභ්‍යාස පොත් සහ ලිපි ද්‍රව්‍ය වැට් බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස තමන් මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඇමැතිවරයා කීය.

“වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ විවාදය මේ ඉරිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි. එම විවාදයේදී වැට් බද්ද අය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපට තිබෙන සැකයන් දුරුකර ගන්න පුළුවන්” යනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *