අපනයන ආදායම 2023 දී පළමු වරට එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනය ඉක්මවයි.

 • පෙබරවාරි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය මුළු US $ 1.0052bn
  පෙබරවාරි අපනයන ආදායම වසරින් වසර 8.06%කින් පහත වැටේ
 • ජනවාරි-පෙබරවාරි. 2023 සමුච්චිත අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.98 දක්වා ළඟා වේ
 • ඇඟලුම්, තේ, රබර් සහ පොල් කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් අපනයන ආදායම
  විදුලි හා විදුලි උපාංග සහ කුළුබඩු අංශවල ආදායම් වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ
 • ඉතාලිය, කැනඩාව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ බංගලිදේශය යන රටවල ධනාත්මක කාර්ය සාධනය පෙන්නුම් කරන අතර, එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය සහ ඉන්දියාව, ඉහළම වෙලඳපොල තුන වෙත අපනයනය පහත වැටේ
 • 2023 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශයේ ඉපැයීම් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1 සීමාව ඉක්මවා ගිය අතර පෙබරවාරි මාසය සඳහා ඩොලර් බිලියන 1.0052 ක ආදායමක් උපයා ඇත.
  වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද තාවකාලික දත්ත පෙන්වා දෙන්නේ පෙර වසරේ අනුරූප මාසය හා සසඳන විට ආදායම සියයට 8.06 කින් අඩු වූ නමුත් 2021 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව සියයට 5.62 ක වර්ධනයක් බවයි.

මෙමගින් 2023 වසරේ මුල් මාස දෙක සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සමුච්චිත අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.98 දක්වා ගෙන එයි. 2022 ජනවාරි-පෙබරවාරි හා සසඳන විට, ආදායම වසරින් වසර (YoY) සියයට 9.68 කින් හැකිලී ඇත.
2023 ජනවාරි මාසයේදී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනයෙන් ඉපැයීම් ඩොලර් මිලියන 978 දක්වා සියයට 11.3 කින් අඩු විය.
ඇඟලුම් අංශය 2023 පෙබරවාරි සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 485ක් ගෙන එන විශාලතම අපනයන ඉපැයීම් උත්පාදකයක් ලෙස පවතී. කෙසේ වෙතත්, 2022 පෙබරවාරි හා සසඳන විට එහි ආදායම වසරින් වසර සියයට 2.32 කින් අඩු වී ඇත.

ඇඟලුම් අපනයන ආදායම සියයට 14.75 කින් අඩු වුවද, 2022 පෙබරවාරි මාසයට සාපේක්ෂව 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී රෙදිපිළි අපනයන ආදායම සියයට 146.67 කින් වැඩි විය.

වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනයෙන් සියයට 12 ක් වූ තේ අපනයන ආදායම 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 204.13 දක්වා සියයට 9.14 කින් වැඩි විය. තේ පැකට් (සියයට 21.24) සහ ක්ෂණික තේ (සියයට 27.52) අපනයනයෙන් ඉපැයීම් වැඩි විය. 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී පෙර වසරේ අනුරූප මාසයට වඩා, තොග තේ (සියයට -15.33) සහ තේ බෑග් (සියයට-27.03) අපනයනයෙන් ඉපැයීම් 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී අඩු විය.

රබර් සහ රබර් නිමි භාණ්ඩවල අපනයන ආදායම 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 76.58 දක්වා සියයට 17.81 කින් අඩු වී සියයට 17.81 කින් අඩු වී ඇත. අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයට අනුව, වායුමය සහ පසුබැසුණු රබර් අපනයනයේ සෘණ කාර්ය සාධනය සටහන් විය. ටයර් සහ ටියුබ් (සියයට -6.10) සහ කාර්මික සහ ශල්‍ය අත්වැසුම් (සියයට -45.38).

පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන යටතේ වර්ගීකරණය කර ඇති කර්නල් නිෂ්පාදන සහ තන්තු නිෂ්පාදනවල අපනයන ආදායම ද සියයට 14.65 කින් සහ සියයට 37.63 කින් අඩු වූ නමුත් පොල් කටු නිෂ්පාදනවලින් ලැබෙන ආදායම වසරින් වසර සියයට 28.67 කින් වැඩි විය. දියර පොල් කිරි අපනයන ආදායම වසරින් වසර සියයට 16.68 කින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 8.69 දක්වා පහත වැටී ඇත. පොල් ආශ්‍රිත අංශයට විශාලතම දායකයා වන කොකෝ පීට්, ෆයිබර් පිත් සහ අච්චු නිෂ්පාදන 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 10.55 දක්වා වසරින් වසර සියයට 35.87 කින් අඩු විය.

YoY අපනයන ඉපැයීම් කාර්ය සාධනයේ වැඩි වීමක් පෙන්නුම් කරන්නේ 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 43.01ක් ලබා ගත් විද්‍යුත් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග (සියයට 13.72 YY) වේ. අනෙකුත් විද්‍යුත් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදන අපනයනයෙහි (සියයට 22.12) ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් දක්නට ලැබේ.

ඒ හා සමානව, කුරුඳු (සියයට 20.16) සහ කරාබු නැටිවලින් (සියයට 412.82) ශක්තිමත් කාර්ය සාධනයක් සමඟ කුළු බඩු සහ සගන්ධ ෙතල් අපනයන ආදායම 2023 පෙබරවාරි මාසයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 34.48 දක්වා සියයට 27.0 කින් ඉහළ ගියේය. කෙසේ වෙතත්, අංශයේ වැඩිවීමක් තිබියදීත්, 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී ගම්මිරිස් සහ සගන්ධ ෙතල්වලින් ඉපැයීම් සියයට 37.90 කින් සහ සියයට 43.41 කින් අඩු විය.

මේ අතර, එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය සහ ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම සඳහා විශාලතම දායකත්වය සපයන්නන් බවට පත් වූ නමුත් ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය සියයට 20.94 කින්, සියයට 15.77 කින් සහ සියයට 9.22 කින් පහත වැටී ඇත.

ඉහළම අපනයන වෙලඳපොලවල් 15 අතුරින්, ඉතාලිය, කැනඩාව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ බංග්ලාදේශය 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී ධනාත්මක කාර්ය සාධනයක් වාර්තා කර ඇත.

2023 ජනවාරි සිට පෙබරවාරි දක්වා කාලය තුළ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය පමණක් පෙර වසරේ අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව ධනාත්මක කාර්ය සාධනයක් වාර්තා කර ඇත.

පෙබරවාරි මාසය සඳහා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් හවුල්කරුවන් වෙත අපනයනය සමස්ත වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනයෙන් සියයට 6.5 ක් වූ අතර එය සියයට 52.01 කින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 128.08 දක්වා අඩු විය.

කලාපීය වශයෙන් කාර්ය සාධනය දෙස බලන විට, 2023 පෙබරවාරි මාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයනවලින් සියයට 21 කින් සමන්විත වූ යුරෝපා සංගමයට (EU) අපනයනය, වසරින් වසර සියයට 14.48 කින් අඩු වී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 417.71 ක් විය.

2023 ජනවාරි සිට පෙබරවාරි දක්වා කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාව යුරෝපා සංගමයට කරන ලද මුළු අපනයනවලින් සියයට 80ක් වූ ඉහළම යුරෝපා සංගම් වෙළෙඳපොළ පහ වූයේ ජර්මනිය – ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 98.61 (සියයට 18.44), ඉතාලිය – ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100.28 (-2.56%) ය. ), නෙදර්ලන්තය – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 54.1 (-24.6 සියයට), බෙල්ජියම – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 37.36 (-21.28 සියයට) සහ ප්‍රංශය – ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 35.22 (-18.15 සියයට).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *