අපදා හේතුවෙන් පසුගිය 13 වනදා සිට සිව්දෙනෙකු මියගොස් තවත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ.

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය සහ අපදා හේතුවෙන් පසුගිය 13 වනදා සිට සිව්දෙනෙකු මියගොස් තවත් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා තිබේ.

එමෙන්ම, දිස්ත්‍රික්ක 7ක පවුල් 11,074කට අයත් පුද්ගලයින් 42,252ක් පීඩාවට පත්වී ඇති බව අපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.