අනුර, ප්‍රසන්න පාර්ලිමේන්තුවේ හැප්පෙයි

ජාතික ජනතා පක්ෂයේ (NPP) නායක අනුර කුමාර දිසානායක සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රසන්න රණතුංග පාර්ලිමේන්තුවේදී එකිනෙකාට චෝදනා කර ගනිමින් වාචික සටනක නිරත විය.

තමන් කප්පම් ගැනීමේ නිරත වූ බවට දිසානායක කළ චෝදනාවකට අමාත්‍ය රණතුංග ප්‍රතිචාර දැක්වීමත් සමඟ සටන ආරම්භ විය.

දිසානායක කීවේ මම කප්පම් ගැනීම්වල නිරත වූ බවත් 1989 කැරැල්ලේදී එවැනි ක්‍රියාවල නිරත වූයේ ඔවුන් බවත් රණතුංග මහතා පැවසීය.

“ජාතික ජනතා පක්ෂයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ප්‍රධානී ෂම්මි සිල්වාගෙන් අරමුදල් ලැබී ඇත. මට මෙම තොරතුරු ලබා දුන්නේ කවුරුන්ද යන්න මම පසුව හෙළි කරමි,” ඔහු පැවසීය.

“අපිට ෂම්මිගෙන් කිසිම මුදලක් ලැබිලා නැහැ. මට එයාව කවදාවත් මුණගැහිලා නැහැ. ඔයා ඔයාගේ චෝදනාව ඔප්පු කරන්න ඕන” අනුර කීවේය.

“පුතා මිහින් එයාර් එකේ වැඩ කරලා ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින් එකේ ජොබ් එකක් ගත්තෙ නැද්ද?” රණතුංග ආපසු වෙඩි තැබුවේය.

“ඔව්, මගේ පුතා වැඩ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකන් එකේ. එයා ඉන්ටවිව් එකකින් තමයි ආවේ” දිසානායක පිළිතුරු දුන්නේය.

“ඔබේ චෝදනා ඔප්පු කරන්න” දිසානායක මහතා වාචිකව ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *