අනතුරෙන් පසු රිෂාබ් පාන්ට් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි.

රිෂාබ් පාන්ට් සිය රිය අනතුරෙන් පසු ට්විටර් වෙබ් අඩවියේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර ඇති අතර, රසිකයන්ට, BCCI සහ වෛද්‍ය කණ්ඩායමට සහය දැක්වීමට ස්තූතිය පුද කර ඇත.

Pant ට්වීට් කළේය: “සියලු සහයෝගය සහ සුභ පැතුම් සඳහා මම නිහතමානීව කෘතඥ වෙනවා. මගේ ශල්‍යකර්මය සාර්ථක වූ බව ඔබට දන්වන්නට සතුටු වෙමි. ප්‍රකෘතිමත් වීමේ මාවත ආරම්භ වී ඇති අතර ඉදිරි අභියෝග සඳහා මම සූදානම්. ඔවුන්ගේ ඇදහිය නොහැකි සහයෝගයට BCCI, Jay Shah සහ රජයේ බලධාරීන්ට ස්තූතියි. ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *