අධිවේගී මාර්ගය ආලෝකමත් කිරීම කඩිනම් කිරීමට රජය සලකා බලයි

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ ජීවිතයට මරු කැඳවමින් අලුයම සිදුවූ රිය අනතුර ඇතුළු මාරක රිය අනතුරු දෙකක් හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ ඇලුමිනියම් සම්ප්‍රේෂණ කේබල් එළීමෙන් අධිවේගී මාර්ගය ආලෝකමත් කිරීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සැලසුම් කරයි.

රාත්‍රියෙන් පසු අධිවේගී මාර්ගයේ රිය අනතුරු ඇතිවීමට එක් හේතුවක් ලෙස දැන් අඳුර හඳුනාගෙන ඇත.

තත්ත්වය පිළිබඳව අදහස් විමසූ ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ, ගුවන් තොටුපළ නගරය හා සම්බන්ධ කරන අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ විදුලි සම්ප්‍රේෂණය සඳහා ඇලුමිනියම් කේබල් දැමීමට ඉංජිනේරුවන්ගේ උපදෙස් මත මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කළ බවයි.

කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාද වී ඇති බවත්, මාසයකින් වැඩ නිම කරන ලෙස අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් බවත් ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *